بهترین صادر کنندگان لوبیا خشک:


تنها هفت کشور در زمین وجود دارند که در طول سال به بیش از یک میلیون تن دانه های خشک می پردازند. کشورهایی که اکثر دانه های خشک شده را صادر می کنند میانمار، یک کشور واقع در جنوب شرقی آسیا است. میانمار موفق به فرار کردن در نزدیکی هند برای اولین جایگاه با 170،000 میلیون تن است. در مجموع، ...
ادامه ...

رشد سریع تومور ممکن است


طبق گزارش مجله تغذیه بالینی آمریکا، لوبیا پینتو حاوی آنتی اکسیدان هایی به نام پلی فنول ها هستند که ممکن است برخی از انواع سرطان را از بین ببرد. لوبیا پینتو همچنین حاوی همپرفول است که یک فلاونوئید شناخته شده برای کاهش التهاب است. این آنتی اکسیدان های مفید می توانند رشد تومور را ...
ادامه ...