یک فوریت طرح تشویق و حمایت از گزارشگران فساد رأی آورد یک فوریت طرح تشویق و حمایت از گزارشگران فساد رأی آورد

یک فوریت طرح تشویق و حمایت از گزارشگران فساد رأی آورد

بازگشت

اعضای شورای شهر تهران به یک فوریت طرح تشویق و حمایت از گزارشگران فساد رأی مثبت دادند. یک فوریت طرح تشویق و حمایت از گزارشگران فساد رأی آورد به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، مجید فراهانی عضو شورای اسلامی شهر تهران درخصوص فوریت لایحه تشویق گزارشگران فساد گفت: بحث مقابله با فساد یکی از موضوعات و‌ مطالبه مردم بوده است که مدیریت شهری جدید به آن توجه ویژه داشته است. وی ادامه داد: کارهای خوبی در این حوزه انجام شده است اما اگر قرار باشد صرفا به اقدامات دستگاه های دیگر بسنده کنیم دستاورد خوبی پیدا نمی‌کنیم فراهانی گفت: قرار بوده است شهرداری در شش ماهه اول سال لایحه مقابله با فساد و تشویق افراد گزارش دهنده فساد را ارایه کند. وی ادامه داد: ۴۳ درصد کشف فساد در دنیا از طریق گزارشگری رخ می دهد و حمایت از سوت زنی امری طبیعی است. فراهانی تصریح کرد: اهمیت و فوریت آن از این جهت است که باید حتما این موضوع تا پایان سال مصوب شود و در سال آینده اجرایی شود. بهاره آروین دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: من هیچ مخالفتی با این لایحه ندارم ما پیش از این دریافت لایحه از سوی شهرداری را تصویب کرده ایم. وی افزود: شش ماه فرصت شهرداری برای ارایه لایحه گذشته است و بررسی ما نشان می دهد که دوستان شهرداری در حال تهیه آن لایحه هستند. عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر دیگر همان لایحه تعارض منافع شویم و اجرای آن را از شهرداری بخواهیم بهتر است. امینی نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: براساس آنچه که خانم آروین گفتند ارایه این لایحه صالب به انتفاع است. نظری عضو شورای اسلامی شهر تهران در موافقت با یک فوریت این طرح ارایه شده از سوی فراهانی افزود: اینکه ما یک لایحه ای تصویب کنیم چه شهرداری قرار است ارایه کند مانع از اقدامات جانبی ما نمی شود. وی ادامه داد: هیچ ایراد قانونی برای ارایه این لایحه همزمان با لایحه شهرداری وجود ندارد و این در حالی است که ما از شهرداری این موضوع را سابقا دیده ایم که با تأخیر لوایح را ارایه می کنند. عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: به نظرم اگر شهرداری لایحه ای هم ارایه کرده آن لایحه را کنار طرح ارایه شده از سوی فراهانی با هم مورد توجه قرار دهیم. مظاهری نماینده شهرداری تهران در خصوص این لایحه گفت: لایحه مصونیت از افشاگرانه فساد تدوین شده است و در مراحل نهایی است. وی ادامه داد: این موضوع مسئله روز جامعه است و ما لایحه را به زودی تقدیم می کنیم و به نظرم تلفیق این لایحه و طرح ارایه شده از سوی اعضای شورای شهر تهران کار بسیار خوبی بیرون خواهد آمد. سرانجام پس از استماع سخنان موافق و مخالف و نماینده شهرداری تهران در این خصوص رأی گیری شد و یک فوریت این طرح با ۱۵ رأی به تصویب رسید. #فروش عمده لوبیا چیتی ازبکستان #شرکت آوا