رفع ممنوعیت صادرات سیب ایرانی به عراق رفع ممنوعیت صادرات سیب ایرانی به عراق

رفع ممنوعیت صادرات سیب ایرانی به عراق

بازگشت

با بازدید مسئولان حفظ نباتات عراق از باغات کشورمان، صادرات سیب ایرانی به عراق از مجاری قانونی مجدداً امکان‌پذیر شد.