حداکثر تا مبلغ 50میلیون ریال بلامانع است حداکثر تا مبلغ 50میلیون ریال بلامانع است

حداکثر تا مبلغ 50میلیون ریال بلامانع است

بازگشت

شورای پول و اعتبار: صدور پول رایج کشور توسط هر مسافر- شهروند ایرانی یا خارجی- حداکثر تا مبلغ 50میلیون ریال بلامانع است/ایرنا.