راه‌اندازی خط کشتیرانی ایران - عمان راه‌اندازی خط کشتیرانی ایران - عمان

راه‌اندازی خط کشتیرانی ایران - عمان

بازگشت

به گفته شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز و نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان، این خط با پیگیری‌های به عمل آمده میان اتاق مشترک بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عمان و اتاق بازرگانی اهواز راه‌اندازی می‌شود/ همشهری.