بالاترین تعرفه واردات در جهان متعلق به ایران است بالاترین تعرفه واردات در جهان متعلق به ایران است

بالاترین تعرفه واردات در جهان متعلق به ایران است

بازگشت

کشور ما بالاترین میزان تعرفه را در واردات دارد؛ یعنی تعرفه موثر واردات کالا حدود ۲۰ درصد است که بالاترین میزان تعرفه واردات در دنیا به حساب می آید. یک صادرکننده که ورود موقت را انجام می‌دهد عملا از انرژی ارزان، نیروی تحصیل کرده جوان در داخل و از ظرفیت خالی واحد خود استفاده می‌کند بدون اینکه عوارض، سود گمرکی و مالیات متعلق به آن را پرداخت کرده باشد.