عضو شورای ملی زعفران: صادرات زعفران در ایران با حرکت لاک پشتی انجام می‌شود عضو شورای ملی زعفران: صادرات زعفران در ایران با حرکت لاک پشتی انجام می‌شود

عضو شورای ملی زعفران: صادرات زعفران در ایران با حرکت لاک پشتی انجام می‌شود

بازگشت

علی حسینی: اکنون حداقل نرخ هر کیلو طلای سرخ 3 میلیون و 700 و حداکثر 4 میلیون و 700 هزارتومان است. با وجود آنکه بیش از 90 درصد زعفران دنیا در ایران تولید می شود اما تعداد کشورهای هدف صادراتی به کمتر از 50 می رسد که این امر قابل قبول نیست. دولت همانند سایر کشورهای موفق باید بخش خصوصی را کنار خود ببیند چرا که با حرکت لاک پشتی برای توسعه صادرات به اهداف خود دست نخواهیم یافت.