سه پیشتاز صدور کارت بازرگانی سه پیشتاز صدور کارت بازرگانی

سه پیشتاز صدور کارت بازرگانی

بازگشت

دنیای اقتصاد : براساس جدیدترین آمار منتشرشده در ۷ ماه منتهی به مهرماه سال جاری، تهران با اختلاف قابل‌توجهی، رکورد صدور کارت بازرگانی را در اختیار دارد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مهرماه سال جاری ۳۳۲ کارت بازرگانی و در شهریور ماه ۲۵۴ کارت بازرگانی صادر کرده است.