60 درصد واردات با ارز مبادله‌ای انجام می‌شود 60 درصد واردات با ارز مبادله‌ای انجام می‌شود

60 درصد واردات با ارز مبادله‌ای انجام می‌شود

بازگشت

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که این ضرورت وجود دارد که دولت در بودجه سال آینده به سمت تک نرخی کردن ارز پیش برود و اگر این کار را انجام نمی‌دهد نسبت واردات با ارز مبادله‌ای و ارز آزاد را منطقی کند.