یک عضو کمیسیون صنایع مجلس: یک عضو کمیسیون صنایع مجلس:

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس:

بازگشت

نمایندگان مجلس در نامه ای که به امضای بیش از 60 نماینده مجلس رسیده ،خواستار کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی از وزیر صنعت شدند.