چشم‌انداز غلات جهان در ۲۰۱۸ چشم‌انداز غلات جهان در ۲۰۱۸

چشم‌انداز غلات جهان در ۲۰۱۸

بازگشت

دنیای اقتصاد : گزارش وضعیت غلات جهان در سال ۱۸-۲۰۱۷ از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، منتشر شد. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، انتظار می‌رود میزان عرضه جهانی غلات در سال ۱۸-۲۰۱۷ به‌دلیل بازنگری افزایشی ماه اخیر در میزان تولید جهانی غلات، به‌حدود ۳۳۳۱ میلیون تن برسد که رکورد جدیدی محسوب می‌شود.