وارد کنندگان کالاهای مشابه داخلی مجازات می‌شوند وارد کنندگان کالاهای مشابه داخلی مجازات می‌شوند

وارد کنندگان کالاهای مشابه داخلی مجازات می‌شوند

بازگشت

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی: برای واردکنندگانی که اقدام به واردات کالاهای مشابه داخلی به کشور کرده اند؛ مجازات قابل توجهی را با هماهنگی مشاوران قضایی در نظر گرفته ایم، این مجازات بدون تخفیفات قضایی برای این افراد منظور خواهد شد.