قطر خرید و فروش کالای ساخت ۴کشور را ممنوع کرد قطر خرید و فروش کالای ساخت ۴کشور را ممنوع کرد

قطر خرید و فروش کالای ساخت ۴کشور را ممنوع کرد

بازگشت

قطر خرید و فروش کالای ساخت ۴کشور (عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات) را ممنوع کرد.این اقدام در آستانه یک سالگی محاصره قطر توسط این ۴کشور صورت می گیرد.