بهترین صادر کنندگان لوبیا خشک: بهترین صادر کنندگان لوبیا خشک:

بهترین صادر کنندگان لوبیا خشک:

بازگشت

تنها هفت کشور در زمین وجود دارند که در طول سال به بیش از یک میلیون تن دانه های خشک می پردازند. کشورهایی که اکثر دانه های خشک شده را صادر می کنند میانمار، یک کشور واقع در جنوب شرقی آسیا است. میانمار موفق به فرار کردن در نزدیکی هند برای اولین جایگاه با 170،000 میلیون تن است. در مجموع، سه کشور آسایاب در ده کشور برتر وجود دارد، دو مورد بالا و دو نفر در رتبه چهارم چین قرار دارند. برزیل سومین کشور برزیل تنها کشور آمریکای جنوبی در فهرست است. از سوی دیگر، آمریکای شمالی در مکان پنجم مکزیک و هفتمین جایگاه ایالات متحده قرار دارد. گردآوری نواحی باقی مانده در ده کشور برتر، چهار کشور آفریقایی، تانزانیا، کنیا، اوگاندا و رواندا است.