هر آنچه در مورد لوبیا باید دانست هر آنچه در مورد لوبیا باید دانست

هر آنچه در مورد لوبیا باید دانست

بازگشت

♦لوبیا محصولی کشاورزی است که در انواع مختلف قرمز، سفید، چیتی، چشم بلبلی، کپسولی، عروس و غیره در زمین های حاصلخیز ایران سالانه کشت می شود. انواع مختلف لوبیا بسته به میزان تمیز بودن به چندین دسته تقسیم می شود: ✔لوبیا خرمنی ✔لوبیا بوجار ✔لوبیا دستچین ✔لوبیا پولیش ????لوبیا خرمنی: به لوبیایی که در زمین های کشاورزی مستقیما تولید می شود لوبیا خرمنی می گویند. این لوبیا همراه چوب، سنگ و ضایعات است و ممکن است دارای دانه های شکسته و سوراخ باشد. ????لوبیا بوجار: ضایعات و چوب و سنگ لوبیا خرمنی در یک مرحله توسط دستگاه بوجار گرفته می شود. در واقع لوبیای بوجاری دارای کیفیتی متوسط می باشد. ????لوبیا دستچین: لوبیا بوجار در مرحله مجددی تمیز می شود و کاملا عاری از ضایعات و دانه های شکسته می گردد‌. ????لوبیا پولیش: لوبیا بوجار و لوبیا دستچین در مرحله ای واکس زده شده و کاملا براق و عاری از خاک می شود. #فروش عمده لوبیا چیتی ازبکستان #شرکت آوا ——