جزئیات برنامه‌های حمایتی دولت در «سند ملی سالمندان» اعلام شد جزئیات برنامه‌های حمایتی دولت در «سند ملی سالمندان» اعلام شد

جزئیات برنامه‌های حمایتی دولت در «سند ملی سالمندان» اعلام شد

بازگشت

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت جزئیات برنامه‌های حمایتی دولت در «سند ملی سالمندان» را اعلام کرد و گفت:توانمند کردن خانواده‌ها برای مراقبت از سالمندان یکی از برنامه‌های مهم است. جزئیات برنامه‌های حمایتی دولت در «سند ملی سالمندان» اعلام شد حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، درباره «طراحی سند ملی سالمندان»، اظهار داشت: سند ملی سالمندان با همکاری سازمان بهزیستی به عنوان متولی شورای ملی سالمندان، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت به عنوان متولیان دیگر این حوزه نوشته شده است. وی درباره «مهمترین شاخص‌های طراحی شده در سند ملی سالمندان»، گفت: در این سند در حوزه سلامت، حوزه‌های رفاه سالمندان، سلامت جسمی و روانی پوشش داده می‌شود؛ ضمن اینکه در حوزه رفاه نیز موضوعاتی همچون اشتغال، معیشت و حمایت‌هایی که باید از سالمندان صورت گیرد و در حوزه سازمان بهزیستی وزارت رفاه و سایر سازمان‌های حمایتی است، مورد توجه قرار می‌گیرد. مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، یادآور شد: توانمند کردن خانواده‌ها برای مراقبت از سالمندان یکی دیگر از برنامه‌هاست که در حال طراحی آن هستیم. برکاتی ادامه داد: وزارت بهداشت در حوزه‌های پیشگیری، بهداشت، غربالگری و درمان در این طرح مشارکت دارد. وی درباره «برنامه‌های دیگر وزارت بهداشت برای سالمندان»، خاطرنشان کرد: استانداردسازی ساختار فیزیکی بیمارستان‌ها را متناسب با سالمندان مورد توجه قرار می‌دهیم؛ ضمن اینکه در بحث پیشگیری نیز بسته‌های خدمتی را برای مراقبان سلامت،‌ بهورزان و پزشکان عمومی طراحی کرده‌ایم. مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به سیستم ارجاع، یادآور شد: سیستم ارجاع سالمندان از سطح پیشگیری و غربالگری به سطح درمان در حال طراحی است. #فروش عمده لوبیا چیتی ازبکستان #شرکت آوا