فروش عمده نخود سبز منجمد فروش عمده نخود سبز منجمد

فروش عمده نخود سبز منجمد

بازگشت

نخود سبز منجمد ایرانی از بهترین مزارع کشور در کارتن های 10 کیلویی به دو صورت : دو منظوره و شمشیری بسته بندی می شود. نخود سبز منجمد دو منظوره یک دست،درشت،دست چین و خوش رنگ می باشد که برای صنایع کنسروسازی،سالاد و الویه قابل استفاده است.